Konstruktion

Vi konstruerar och beräknar eldfasta infodringar, från idè till färdig anläggning. Vi åtager oss även konsult och besiktningsuppdrag. Vi har också möjlighet att utföra bränsleanalys och materialprov för våra konstruktioner.