Sekretesspolicy

Vilka data registreras?
Vilka uppgifter vi registrerar beror på vår relation. I allmänhet är det ditt namn, postadress, e-postadress, jobbtitel, telefonnummer, företagsnamn och företagsstruktur. Ditt CV, anställningshistorik, nationalitet (inklusive kopia av identitetskort) och referenser kan också registreras.

 

Hur får vi dina uppgifter?
Vi registrerar data som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du kommunicerar med oss via e-post eller på annat sätt, när du träffar någon från Andus Group eller ett av dess operativa företag, när du begär eller förser oss med information eller om du söker anställning.

 

Hur använder vi dina uppgifter?
Vi använder dina uppgifter för att kontakta dig. I enlighet med dataskyddslagen GDPR är vår rättsliga grund för att samla in och registrera dina uppgifter att det är nödvändigt för oss att bedriva vår verksamhet och att kunna kommunicera effektivt.

 

Vem delar vi dina uppgifter?
I samband med ovannämnda syften kan dina uppgifter registreras i vårt CRM-system med vilket vi samarbetar med tjänsteleverantörer. Vi gör inte dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Perioden som vi lagrar dina uppgifter beror på i vilket syfte de registrerades och de regler som gäller.

 

Dataskydd
Andus Group, och alla dess operativa företag, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig åtkomst från tredje part. Vi ber om det samma från våra tjänsteleverantörer och vi fastställer detta avtalsmässigt.

 

Cookies
Cookies är små textfiler som används för att göra vår webbplats bättre. Vi kan kan enligt lag lagra cookies som är absolut nödvändiga för att vår webbplats ska fungera på din enhet. Vi behöver din tillåtelse för alla andra kakor. Vi använder endast cookies för att analysera webbplatsbesök. 


Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig och att få en kopia av dem. Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter och i vissa fall kan du be oss ta bort hela eller delar av dina uppgifter.

 

Du har också rätt att få dina uppgifter i digital form och att få uppgifterna överförda till en annan part för databehandling.

 

Ändringar i sekretesspolicyn
Denna sekretesspolicy ändrades senast i maj 2021. Denna förklaring är skräddarsytt för användningen av och möjligheterna på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna förklaring om vår databehandling eller laganpassingar införs. Den ändrade sekretesspolicyn kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft från det att den publiceras.

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss på:

 

Andus Group BV
Voorstraat 56
4132 AS Vianen, NL
E info@andusgroup.com