Installation/Supervisor

Installation
Vi utför eldfasta infodringar vid nyinstallation, samt reparationer och ombyggnader i de flesta typer av ugnar.

 

Supervisor
Vi åtager oss att utföra supervisoruppdrag såsom konstruktion, installation, besiktnigar och torkeldningar.

Metso Sunway